PORTAL
    

Pàgina Oficial de JCF
fallas.comGremi Artesà
d'Artistes Fallers
La web del "TEATRE FALLER" de Joan Antoni Jurado García
RICARDO RUBERT - Un artiste en les falles

EDITORIAL

Foment de Fires i Festes, S.L., l'objectiu social del qual és la promoció de les nostres cultures i tradicions, va iniciar en l'Exercici 1999-2000 el projecte Racó Faller.
En aquells moments, la informació de les nostres activitats falleres a través d'Internet era mínima i desactualitzada i va ser este projecte el que va encendre la metxa de la qualitat i la quantitat d'informació que hui es té en tot el món a través dels distints portals que publiquen els esdeveniments fallers en Internet.
Foment de Fires i Festes, a petició del llavors Delegat de Mitjos de JCF, Roberto Belda, va aportar al seu millor corresponsal, Vicent Ferrer, i va sorgir una web -fallas.com- que, a poc a poc es va anar consolidant com el millor portal d'informació de les nostres festes i com el millor aportador d'informació a tots els distints portals que, a partir de llavors se van anar creant en el nostre món faller.
Hem de reconéixer que hui, en tot el món, es pot conéixer i seguir les nostres festes amb excel·lent profunditat de detall gràcies a la labor de tots estos portals i, és per açò, que hem de reconéixer l'èxit del projecte Racó Faller.
Tal vegada, si no haguérem sigut mosatros, atres hagueren començat amb esta labor i tal vegada mentre preparàvem el nostre projecte també atres ja ho estaven fent però, no per això hem de deixar de felicitar-nos per pensar que som els primers.
Foment de Fires i Festes és una societat sense ànim de lucre que no licitarà per ser el primer a donar la mateixa notícia que donarà l'atre; el nostre objectiu és que es done la notícia i a partir de hui serà una trobada de totes les magnífiques adreces falleres que tenim i un directori de tot allò que puga necessitar el món faller.
Gràcies a tots els que treballeu per Les Falles.
Paco Collado-Director